Härnö Maskinkonsult AB Auktoriserad STIHL Fackhandlare
Momsregistreringsnummer
556323-7808
Jurisdiktion
Tingsrätten i Härnösand

Personuppgiftshantering SOP

Tack för ditt intresse för vår webbplats. Att skydda din personliga integritet är mycket viktigt för oss. Nedan kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter. [Genom att kryssa i rutan på angiven plats samtycker jag till behandling av mina personuppgifter i enlighet med dessa villkor.

Insamling, bearbetning och användning av personuppgifter
Samtliga personrelaterade uppgifter (personuppgifter) inom ramarna för våra onlinetjänster behandlas alltid konfidentiellt och enligt gällande lagar och förordningar. Insamling, bearbetningen samt användning är endast till för genomförande av online köp och för att kunna ge dig som kund bästa möjliga service och rådgivning samt behovsbaserade produktbeskrivningar och tillvaratagandet av egna affärsintressen vid t.ex. onlineförsäljning.

De personuppgifter du fyller i vid en beställning kommer vi utan ditt godkännande endast använda till att genomföra beställningen. Efter att köpet och betalningen fullgjorts spärras dina uppgifter för fortsatt användning och kommer att raderas enligt satta tidsfrister i gällande skatte- och civilrättslagstiftning m.m. om du inte gett ditt uttryckliga samtycke till fortsatt användning av dina personuppgifter.

Användande av cookies/kakor
För att ge dig som besökare av vår webbplats en så bra upplevelse som möjligt använder vi på vissa sidor så kallade cookies/kakor. En del av dessa cookies/kakor är helt nödvändiga för funktionaliteten på webbplatsen. En cookie/kaka är en liten fil som lagras i din dator när du besöker vår webbplats. Några av de cookies/kakor som vi använder oss av raderas när webbläsaren stängs (så kallade sessioncookies). Andra cookies/kakor (varaktiga cookies/kakor) lagras på din dator tills de tas bort. Dessa varaktiga cookies/kakor hjälper våra eller våra partners server att känna igen dig vid ditt nästa besök. Du kan ställa in din webbläsare, så att du alltid informeras och måste acceptera cookies/kakor eller att du i vissa fall eller generellt aldrig accepterar cookies/kakor. Om du inte tillåter användningen av cookies/kakor kan vissa funktioner och sidor inte fungera som de ska.

Återkallelse av samtycke m.m.
Du har alltid möjlighet att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Vi kommer då att vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillmötesgå en sådan begäran och säkerställa att dina personliguppgifter raderas. Du har rätt, att när som helst, begära ut information om de av oss lagrade personliga uppgifterna för dig. Dessutom har du enligt lag rätt att kräva att dina personliga uppgifter rättas, spärras och raderas.

Ändringar i vår personuppgiftshantering
I takt med vidareutvecklingen av Internet kommer vi att löpande anpassa vår hantering av personuppgifter. Alla eventuella ändringar kommer att finnas på denna sida i god tid så att du kan hålla dig uppdaterad om den aktuella statusen av vår personuppgiftshantering.

Webbplatsanalyser med Google Analytics
Denna webbplats använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google“). Google Analytics använder cookies/kakor, små filer som lagras i din dator, och som möjliggör en analys av hur webbplatsen används. Informationen som skapas av cookies/kakorna utifrån ditt användande av webbplatsen överförs till en av Googles servrar, vanligtvis i USA, och lagras där.

Om du aktiverat IP-anonymiseringen för denna webbplats (inte tillåtit cookies/kakor), kommer din IP-adress att kortas av innan den överförs till en av Googles servrar i USA. Detta gäller för användare inom medlemsstater i Europeiska unionen eller andra parter inom det Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet. Bara i undantagsfall kommer hela IP-adressen att föras över till en av Googles servrar i USA innan den kortas av. IP-anonymiseringen är aktiv på denna webbplats. På vårt uppdrag kommer Google använda informationen för att utvärdera hur du använder vår webbplats, och för att sammanställa rapporter över alla webbaktiviteter, och erbjuda annan service relaterad till internetanvändandet och de tjänster som erbjuds av webbplatsen.

Den IP-adress som överförs av din webbläsare till Google Analytics kommer inte att användas av Google tillsammans med andra uppgifter som Google innehar. Du kan förhindra att cookies/kakor lagras genom en inställning i din webbläsare. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att vissa funktioner och sidor i detta fall inte kommer att fungera som de ska.

Du kan förhindra att de cookies/kakor som skapas i och med att du använder webbplatsen överförs till Google (inkl. din IP-adress) och att de bearbetas av Google genom att ladda ner och installera en Plugin i din webbläsare som finns tillgänglig på nedanstående länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se

Vidareförmedling av webbanalysdata
De data som tas fram med hjälp av Google Analytics webbanalystjänst kommer också att användas av Andreas Stihl AG und Co. KG för optimering och förbättring av webbplatsen.

Du kan förhindra användandet, vidareförmedlingen och bearbetningen av uppgifterna till Andreas Stihl AG und Co. KG om hur du använder webbplatsen (skapad av cookies/kakor), genom att ladda ner och installera en plugin i din webbläsare som finns tillgänglig på nedanstående länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se Därigenom upphör också per automatik webbanalysen av dina uppgifter för denna webbplats av Google Analytics.

Sociala media och Sociala Plugins
Vi erbjuder dig, via våra sidor i sociala media, (t.ex. Facebook, LinkedIn, YouToube, Google+) en bred och omfattande personlig support. Om du skickar en förfrågan till oss via sociala media, vidarebefordrar vi den till berörd avdelning. Uppgifterna används uteslutande till att besvara din förfrågan.

För att kunna ta kontakt med oss via sociala media, måste du anmäla dig till dessa tjänster. I detta syfte insamlar, lagrar och använder de företag som står bakom respektive tjänst också personuppgifter. Vi har inget inflytande över hur de samlas in, i vilken omfattning eller användningen av dessa personuppgifter.

På våra internetsidor används dessutom Sociala Plugins. De är bl.a.:

„Dela-knapp“ till Facebook
„+1″-knapp“ till Google Plus
„twitter – knapp“

Det rör sig i dessa fall om tjänster som erbjuds av de USA-baserade företagen:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
Google Inc., (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
Twitter. Inc., (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

När du går in på en webbsida på vår webbplats, som innehåller ett Socialt Plugin, bygger din webbläsare upp en direkt förbindelse till servern hos respektive företag. Innehållet i denna Plugin överförs direkt till din webbläsare och binds in på webbsidan. Vi har därför inget inflytande över omfattningen av uppgifterna, som respektive företag samlar in med hjälp av dessa Plugin. Vi kan därför bara informera om det som är känt för oss:

Med inbindandet av en Plugin får respektive företag information om att du går in på en specifik sida på vår webbplats. Om du är inloggad på en av ovanstående företags webbplatser, kan företaget tilldela detta besök till ditt konto hos dem. När du interagerar med Plugin kommer motsvarande information från din webbläsare att direkt överföras till och lagras hos respektive företag. Om du inte har något konto hos något av ovanstående företag, finns ändå möjligheten att de kan få vetskap om och lagra din IP-adress

Det kan därför inte uteslutas, att ovan nämnda företag, oavsett om du har ett konto hos dem eller inte eller klickar på en Plugin, får information om din IP-adress och besökt URL från varje besökare på vår webbplats. Ditt besök på vår webbplats kan därför möjligen spåras av dessa företag.

För syfte och omfång av datainsamlingen samt användandet av uppgifterna av dessa företag, såväl som dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din personliga integritet ber vi dig att läsa om detta på:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.
Google: http://www.google.com/intl/de/privacy/privacy-policy.html
Twitter: https://twitter.com/privacy

Om du är medlem på något av de ovan nämnda och inte vill att berörda företag skall samla uppgifter och sammanlänka dem med de medlemsuppgifter som finns lagrat hos dem, måste du logga ut dig från ditt konto hos respektive företag innan du använder någon av våra sidor.

Vidarebefordran av personuppgifter
Vidarebefordran av dina personuppgifter sker vid begärd hemleverans till det företag som fått i uppdrag att sköta leveransen. För att genomföra betalningar vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter till det företag som fått i uppdrag att sköta våra betalningstjänster och/eller kreditinstitut.

Betalningsprocessen görs via tjänsteföretaget PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg). För detaljer om hantering av personuppgifter och sekretesspolicy hos PayPal och PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A, gå till PayPals sida under adressen www.paypal.se. För att kunna genomföra betalningen överför vi följande uppgifter till PayPal: köpt/a vara/varor och total köpeskilling.

Överföring av personuppgifter till tredje land
I enlighet med vad som följer av dessa villkor kan personuppgifter komma att överföras till företag och organisationer, inom, såväl som utanför EU (tredje land).

Datasäkerhet
Dina personuppgifter överförs krypterade över internet vid betalningsprocessen. Vi säkrar vår webbplats och andra system med vedertagna och erkända tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörande, intrång, förändringar eller spridande av dina uppgifter av icke berättigade personer, utan att vi kan garantera ett absolut skydd. Tillträde till ditt kundkonto kan bara fås genom att ditt personliga lösenord anges. Behandla alltid dina inloggningsuppgifter konfidentiellt och stäng webbläsarens fönster, när kommunikationen med oss är klar, speciellt om datorn också används av andra.

Kontaktperson
Vid frågor om datainsamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter, information, rättande, spärrande eller borttagning av uppgifter och återkallelse av samtycke till behandling kan du kontakta oss direkt. Våra kontaktuppgifter hittar du på vår webbplats under vårt Härnö Maskinkonsult AB.

Användning av cookies

För att göra ditt besök på vår webbplats så bra som möjligt och för att alla funktioner skall fungera på rätt sätt (t.ex. genomföra ett köp) använder vi oss av så kallade cookies på vår webbplats.

När du besöker vår webbplats får du information om att vi använder cookies i ett informationsfält, där vi också hänvisar till vår integritetspolicy.

Rättsliga grunder för uppgiftsbehandling med hjälp av cookies är ditt samtycke och/eller vårt berättigade intresse av att förbättra vårt tjänsteutbud och se till att allt fungerar tekniskt korrekt.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som sparas på din dator när du besöker vissa webbplatser. Vi använder cookies för att hålla reda på vad du har lagt i din kundvagn, för att du ska kunna skicka kontaktformulär och så att vi kommer ihåg dig nästa gång du besöker vår webbplats. För att kunna göra ett köp på vår webbplats måste du ha aktiverat cookies. Om du inte vill aktivera cookies kan du fortfarande använda webbplatsen, men du kan inte skicka kontaktformulär eller genomföra ett köp. Kom ihåg att cookies inte kan skada din dator. De cookies som vi använder registrerar inte några identifierbara personuppgifter, som till exempel kreditkortsuppgifter. Vi ger dig denna information för att uppfylla gällande lagkrav och för att säkerställa att vi respekterar och skyddar din integritet när du använder vår webbplats. Om du vill ha mer allmän information om cookies och hur du hanterar dem kan du gå in på aboutcookies.org eller pts.se.

Hantera cookies

Som grundinställning är de flesta webbläsare inställda på att automatiskt acceptera cookies. När grundinställningarna för cookies har sparats i din webbläsare körs alla processer i bakgrunden utan att du märker det. Du kan vilja att ändra dessa inställningar. Vanligtvis kan du ställa in din webbläsare så att du får ett meddelande när cookies används och så att du kan välja från fall till fall om de ska accepteras eller inte, om de i vissa situationer inte skall accepteras eller om de alltid ska nekas.

Vissa webbplatser – inklusive vår – fungerar inte korrekt utan cookies, eftersom de behöver vissa filer för olika funktioner, till exempel hanteringen av köp. För att kunna köpa produkter måste du därför ha aktiverat cookies. Om du inte vill aktivera cookies kan du fortfarande använda webbplatsen, men du kan inte skicka kontaktformulär eller köpa några produkter. Nedan följer riktlinjer för hantering av cookies i de fyra vanligaste webbläsarna:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sv-SE

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sv/kb/privat-surfning-firefox-android

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

De viktigaste cookies som används på vår webbplats:

Följande är en lista över de viktigaste cookies som vi använder och deras syfte:

Cookie Namn på cookie Användning av cookie
CookieNoticeDisplayed Cookiemeddelande visat Syftet med denna cookie är att hindra att cookiemeddelandet visas på nytt när du redan har accepterat eller läst våra cookiebestämmelser.
Cart Kundvagn Syftet med denna cookie är att identifiera din nuvarande kundvagn som din egen.
CartTotalCookie Cookie för total mängd i kundvagn Denna cookie identifierar aktuellt antal föremål i din kundvagn.
__RequestVerificationToken Säkerhetscookie Denna säkerhetscookie verifierar aktuella förfrågningar och skyddar dig från andra användare som har åtkomst till denna cookie.
lco Cookie för inköpsprocess Denna cookie identifierar användarens senaste köpprocess.

Cookies från tredje part

Cookies används även för webbanalystjänster och plugin-program (t.ex. för att dela innehåll på sociala medier). Mer information om sådana cookies anges nedan, under de olika tjänsterna som vi använder för vår webbplats.

Namn partner Cookie/kaka användning
Google Google Analytics använder cookies/kakor för att se hur webbplatsen används och analysändamål. Länk(ar) för mer information: http://www.google.com/intl/de_de/policies/technologies/cookies/